Nieuws

Magneetvissen: verboden in Leiden

Piraat-magneetvissers laten afval achter op het Noordeindeplein op 18 december 2019De raad heeft  in december 2019 een verbod op magneetvissen in Leiden aangenomen.

Onder water in Leiden doet niet meer actief aan magneetvissen en verzoekt anderen het verbod te respecteren.

Tips voor in overige steden actieve magneetvissers om zo'n verbod daar te voorkómen.

 • Houd de bruggen, kademuren en oevers heel: geef al je achtergelaten afval door aan de lokale ijzerboer
 • of aan de gemeente via Buitenbeter.nl
 • Verpak het opgeviste afval in een vuilniszak (vooral de kleine stukjes en scherpe spaken) en zet deze bij de dichtstbijzijnde afvalcontainer als je geen pasje hebt.
 • Haal levende dieren direct uit je vangsten en zet ze terug in het water.
 • Neem standaard een bezem en emmer mee om locatie schoon te spoelen en vegen na je vangst.
 • Schade aangebracht aan de Reuvensbrug, nadat deze in het voorjaar juist gereviseerd en geschilderd wasGeef het goede voorbeeld aan je fans op YouTube en vertel hen hoe ze een verbod op magneetvissen in andere gemeenten kunnen voorkomen door de gedragsregels te hanteren.

Enkele redenen voor OWL om te stoppen met magneetvissen:

 1. Het hiermee geassocieerde gevaar (munitie op scherp en bijkomende kosten voor de inzet van politie en EOD, die niet opwegen tegen de 'vangst').
 2. Bijkomende ergernis voor omwonenden en opschoonkosten voor de gemeentereiniging.
 3. OWL heeft al ruim 35 trajecten in Leiden onder water (vaak meer dan één keer) goed opgeschoond. Het grofvuil dat nú nog op de grachtenbodem ligt, ligt erg diep en is kunstrif geworden. Die zijn van groot belang voor de visstand en de wetenschap.
 4. de staak op de bodem is levensgevaarlijkAlleen 'vers' grofvuil en grofvuil dat in het vaarwater ligt, halen we i.s.m. de gemeente Leiden, rederijen en bewoners nog weg. Dit kan ook door piraat-magneetvissers half uit de bodem opgetrokken grofvuil zijn, dat zij vervolgens hebben laten liggen.
 5. Waterplanten worden door de niet-professionals kapot getrokken, waardoor aan de habitat voor 22 soorten stadsvissen en ander waterleven schade wordt toegebracht.
 6. OWL wil niet geassocieerd worden met de opgeviste troep die wordt achtergelaten op de kant.

Gedragscode

 • Magneetvissers zijn verplicht hun vangsten op één plek te verzamelen, dit zelf af te voeren en/of in elk geval te melden bij de gemeente. Tip: IJzerprijs: 17 ct/kg.
 • Het veroorzaken van zwerfafval is strafbaar; dit is nu juist één van de redenen dat Onder water in Leiden o.a. de Taskforce Drijfvuilvissen heeft opgericht met diverse partners en zwerfafval actief meldt.
 • We zijn groot voorstander van kuisklepjes (vrije inwerpklepjes voor zwerfafval op elke ondergrondse container), maar deze zijn te klein voor magneetvis-afval.
  Bovendien dient ijzer gescheiden te worden, als je ten minste een beetje van recycling houdt.

Voorbeeld kunstrif

Snoek met kunstrif (bureaustoel) en baarzenDeze bureaustoel (rechts op de foto) is diep op de bodem niemand tot last: de bekleding trekt de allerkleinste waterdiertjes aan en is daarmee de start van de voedselketen: daarin staat de snoek bovenaan.

Meld overlast

 • Winkeliers en bewoners kunnen de politie bellen op 0900-8844, indien zij magneetvissers actief bezig zien die hun troep achterlaten zonder acht te slaan op het stadsschoon. 
 • Volle prullenbakken en bijplaatsingen bestrijden we actief in overleg met instanties en bewoners, meld dit snel op leidsafval.nl.
 • OWL streeft altijd naar een goede samenwerking met instanties, Gijs Oud IJzer en piekfijn opgeruimde stoepen en bruggen na een opschoonactie!

Handleiding afvalmelden in Leiden

Extra bak en kuisklep aanvragen

Kuisklepje in je container?

Hebben je wijkgenoten en jij behoefte aan een kuisklepje (inwerpklepje voor zwerfies en poepzakjes) in de container op de route waarlangs je je hond uitlaat?

 • Vraag hem aan via het gemeentelijk formulier op: www.leidsafval.nl 
 • Onthoud de straatnaam en het huisnummer waar je container staat, liefst ook het containernummer.

Vaak storing of vol? Vraag een alternatieve container aan!Volg deze stappen voor een extra container op je pas: Dat is handig, als jouw bak vaak vol is of defect

1) noteer de straatnaam en huisnummer van de altnernatieve containers waarvoor je toegang wilt op je pasje (max. 2 containers in je wijk)

TIP: dat kunnen ook containers zijn die bijv. beter op de route liggen van je woon-werkverkeer, of de route die je met je hond loopt naar een park. Echter, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij je eigen woonadres.

2) houd je stortpas bij de hand (daarop staat een nummer)

3) ga naar www.contactleiden.nl 

4) vul je gegevens in plus je vraag: 
"Geachte mevrouw, heer, zou u op mijn pasje de volgende ondergrondse containers bij willen schrijven, zodat ik daar toegang toe heb met mijn vuilniszakken en zwerfafval? Mijn eigen container is té vaak vol of defect of ligt niet op mijn route. Mijn pasnummer is ....
De extra containers liggen aan de ...straat t.h.v. huisnummer ... en aan de ...straat t.h.v. huisnummer ...
Dank u wel!"

 5) Het helpt de gemeente Leiden enorm als je doorgeeft of jouw container inderdaad vaak vol zit of defect is. Dat kan via www.leidsafval.nl. De containers zullen dan vaker geleegd gaan worden, of er wordt een technicus op af gestuurd. (Soms is het gewoon een kwestie van het batterijtje vervangen in de display!)

Veel succes en welbedankt voor je moeite!

 

Wolhandkrabben-recept

Bisque, dat is wat je het beste kan maken van Chinese wolhandkrabben, zegt Harmen Ligthart uit Hindeloopen.

HIeronder zijn recept, overgenomen uit Foodlog

wolhandkrabbenrecept: klik voor een vergroting

2 nieuwe soorten gevonden d.m.v. drijfvuilvissen!

 • Stekelbaarsjes gevonden tijdens het drijfvuilvissenOp 28 november 2016 vond projectleider Aaf tussen opgeviste blikjes, flesjes en plantenresten drie stekelbaarsjes in de Binnenvestgracht; een gracht waaruit op 29 januari 2016 40 kuub vieze drab was gebaggerd
 • bij thuiskomst, in een cuvet gezien, bleken het zowel om de 3-doornige als de 10-doornige variant te gaan 
 • leeftijdsklassen: subadult en adult
 • voor de 3-doornige stekelbaars was dit de allereerste waarneming van deze soort in het onderzoeksgebied in Havenwijk-Zuid!
 • en voor de 10-doornige variant pas de tweede waarneming in ruim 4 jaar tijd
 • Oh ja: de verdere vangst? een volle blauwe vuilniszak blikjes, bierbekers, aanstekers, fietslampjes, petflesjes, AA-drankflesjes, SPA-flesjes...Gelukkig weten we nu dat daar in 2021 statiegeld op komt. We rekenen ons alvast rijk!

Lees meer

Recept voor kreeftensoep

 • diverse soorten rivierkreeften op een determinatiekaart van Stichting EISDe exotische gevlekte en rode Amerikaanse rivierkreeften zijn zo goed als niet meer weg te denken uit ons land 
 • Ze beschadigen zachte en harde oevers, beschoeiingen en visnetten.
 • Koeien, paarden en schapen kunnen als ze water willen drinken in de sloten (waarin de kreeften en masse zitten), hun poten breken door de gegraven gangen.
 • Ook landbouwvoertuigen kukelen soms om door de ondergraven oevers.
 • Daarom zijn er tegenwoordig steeds meer mensen -en zelfs horeca- die er hun voordeel mee doen: ze vangen ze want je kan er prima soep of bisque van maken.
 • Hier vind je het recept van Yvonne van Boven voor kreeftensoep.
 • Voor een wolhandkrabbenrecept klik je hier.

Heeft de rivierkreeft geen natuurlijke vijanden?

Ja: Gelukkig leren steeds meer inheemse (van oorsprong Nederlandse) diersoorten om ze te vangen en ze op één of andere manier naar binnen te werken (d.w.z. met of zonder pantser of scharen):

 • Fuut offreert rivierkreeft aan zijn jong: in de Leidse grachten!reiger
 • meeuw (div. soorten)
 • fuut
 • meerkoet
 • kraai
 • paling
 • snoek(-baars)
 • baars
 • heb je een aanvulling? mail het door via de pagina contact (of zie onderaan deze pagina)

In 1,5 uur gevangen in de Stevenshof in Leiden, 68 rode Amerikaanse rivierkreeften

Snorkelend gevangen binnen 1,5 uur: 68 stuks

Kraakhelder water!

Ja, er drijft weleens afval, maar dat ruimen we samen op en dan...

 ... dan is er zóveel moois te zien ónder het oppervlak en erdoorheen kijkend! Dat laat ik u graag op deze website zien. Iedere inventarisatietocht is weer een duik in het diepe:

Het zicht in de grachten verschilt dagelijks, van helder tot troebel (ik deel het in in vijf niveaus).

 • Van ca. maart t/m november is het helder tot zeer helder (5-3).
 • Hieronder foto's van 'zicht 5 tot 0', waarbij 5 zeer helder is en 0 uiterst troebel.
 • Het grachtenwater in de Havenwijk is van 2013 t/m juli 2015 en in 2019 jaarlijks getest: de uitslag was dat het van prima kwaliteit is! Het is echter niet van officiële zwemwaterkwaliteit, daarvoor wordt te weinig getest.
 • Ook worden er bijv. nog teveel eendjes gevoerd, waardoor er extra veel vogelpoep in de gracht terecht komt.
 • LET OP: OWL heeft voor het snorkelend vissenmonitoren een speciale ontheffing, omdat zwemmen in de Leidse grachten per APV verboden is.
 • Lees hier wat Rijnland zelf vertelt in de Zakgids voor het Zaklampvissen, over hun aandeel in het beheer en onderhoud van schoon stadswater. (Tekst gaat onder de fotoserie door)

aug2021 snoekje
jun2021 vertroebeling in ondiep water tr
mei2021 verse fiets
aug2021 snoekje
knnv vissenmonitoring watervogelmethode leiden
mei2021 watervogelmethode fuut met baars
aug2021 snoekje
mei2021 brasem 24 fifi
whalewatching leiden
onderwaterinleiden doorzicht brasem
whalewatching trio karpers leiden
jun2021 28 brasem en rietvoorns 4a verscherpt

Zicht 5 - Uitstekend

Je ziet de vissen van veraf aan komen, onder water kan je 'de overkant' van de gracht zien en vanaf de kant individuele vissen herkennen. De trajecten met de meeste waterplanten en minste boten en brasems bieden het perfecte uitzicht!

Zicht 5: Zeelt-40 komt een kijkje nemenZeelt Becks onder de 'flab' (floating algae beds)

 • Links: zeelt in de schaduw in een heldere gracht.
 • Rechts: zeelt in de zon, echter onder een laag 'flab' (floating algae beds). Met in de verte o.a. een school baarsjes. Dit is het niveau bij een watertemperatuur van ca. 22 graden.

 
Zicht 4 - Goed

Vissen en objecten duidelijk in beeld, details en individuen te herkennen. Dit is het niveau van (gemiddeld) medio maart - eind oktober.

 Een zicht van ruim 3 meter onder een boot (met een bureaustoel) en een grote school baarsjes eromheen Karper op inspectie   

 • Links: baarsjes rond een kunstrif met een zicht van ruim 3 meter in de nazomer.
 • Rechts: Karper op inspectie, in het voorjaar, nog geen zon in dit traject. Het dier komt gelukkig dichtbij voor een 'interview', waardoor je ziet hoe helder het water eigenlijk is. De karper is op ongeveer 50 cm van de lens.


Zicht 3 - Redelijk

Van een afstandje zijn vissen te herkennen. Dit heeft vaak te maken met het openen van het gemaal bij Katwijk en doorsluizen van water via onze wijk naar zee in anticipatie op flinke regenval of het verhogen van het boezempeil in de zomer)

Zicht 4: visen individueel herkenbaar, achtergrond kan troebel zijn Peukje of Becks, een zeelt die je goed moet bestuderen voor de juiste ID. Gelukkig komt hij vaak heel dichtbij om mij te monitoren.

 • Links: Brasem en een zicht van zo'n 2 meter, mei/juni, met opkomende gele plomp.
 • Rechts: zeelt in water zonder direct zonlicht. Het is vertroebeld door algengroei, die loskomt van plompeblad als er een boot voorbij vaart. In de ochtend is het vaak nog erg helder (maar dan is er weer geen zon in dit traject).


Zicht 2 - Matig

Alleen van dichtbij zijn details te onderscheiden. Dit niveau is er vaak als er een boot voorbij is gevaren of als de brasems flink hebben ontbeten in dat traject (en de bodem is daarbij omgewoeld).

Zicht 2: Je ziet een vis zwemt, maar het is te troebel om hem individueel te kunnen herkennen (tenzij hij de top van zijn staart mist, zoals deze brasem!) Zwanen kunnen er ook een bende van maken onder water, wanneer ze algen eten

 • Links: brasem met halve staart - zicht is minder, mede vanwege de laagstaande zon en actieve brasems.
 • Rechts:  Zwanen kunnen er ook een bende van maken onder water wanneer ze algen eten. Noot: Deze foto is gemaakt van het deel van het traject dat ze nog níet hebben begraasd - en dus nog helder is, zoals het normaal is.

 
Zicht 1 - Slecht

Je schrikt van een opdoemende vis en je hebt elke keer het gevoel dat je een schim ziet, terwijl dat (meestal) niet zo is.
Gelukkig komt dit steeds minder vaak voor! 

Zicht 1, een schim in de verte Alleen van heel dichtbij zie je dat deze scheepsschroef vol met plastic zakken zit

 • Links: snoek die opdoemt in de herfst (laagstaande zon en afstervende waterplanten).
 • Rechts: Alleen van heel dichtbij zie je dat deze scheepsschroef vol met plastic zakken zit

 
Zicht 0 - Erwtensoep

Je ziet geen hand voor ogen. Of erger nog: je ziet ze 'vliegen'; je dénkt een vis te zien opdoemen, maar het is er geen. Op zo'n moment zwem ik altijd naar een ander traject, in de hoop dat het daar helderder is.

 Een boot met een veel te diepe rotor (staart) heeft hier gevaren De invloed van boten op opkomende gele plomp

 • Links: Bootverkeer met een te diepe staart of teveel PK's zorgt voor kapotte waterplanten en opwaaiende modder.
 • Rechts: De invloed van boten op opkomende gele plomp. De meerkoeten slepen het groen gelukkig wel vaak mee naar hun nesten.

Fish-Tales (English)

'Onder water in Leiden' translates as Under water in Leiden.

 • 'Under water in Leiden' is a unique project in the Netherlands, started by locals in 2011. Locals became interested in the life under the surface after the city-canals got cleaner and clearer.
 • This clarity (and growing abundance of wildlife) was mainly due to well-planned maintenance of the waterways within the city and surrounding areas.
 • The project 'Monitoring of Fish', encompasses the checking and counting of wildlife in the canals and is since 2013 an official biodiversity project.

groep-karpers whalewatching
onderwaterinleiden pike city-canal sunlight
jun2019 10a schildpad geelbuik
IMG-20190404-WA
onderwaterinleiden de-doorbraak schildpad nagellak
rivierdonderpad leiden danielsiepman
onderwaterinleiden meerkoet dood-snoekje
jul2017 10a toverstokje
victoria wolhandkrab hoornblad

Lees meer

In de media

leerzame besteding van de zomervakantie, 26aug2021, Leids NieuwsbladDit is de pagina met links naar artikelen over ontdekkingen, ontwikkelingen en nieuwtjes over Onder water in Leiden

2021 

 1. Hello Leiden, interview with -amongst others- Iranian international Helen Barzgar. She moved to Leiden with her parents and is inspired by Aaf, who snorkelmonitors in their neighbourhood.
 2. BBBockhorst: snorkelen in onze Sijthoff-sloot. Helder, bijna geen kreeften (meer) en het Smoelenboek is bijgewerkt
 3. Zorgden Amerikaanse rivierkreeften voor karpersterfte in Cronesteijn? TVWest, 1 september 2021
 4. Educatieve zoutkist op de Korte Vlietbrug, Hart van de Stadkrant, september 2021 (digitaal en oplage 3.000 ex. fysiek)
 5. Leerzame besteding van de zomervakantie: Zomerschool JES Rijnland i.s.m. Museum Boerhaave, IVN & KNNV afdelingen Leiden en Aaf Verkade, thema water. 26 augustus 2021, Leids Nieuwsblad.
  - Ontdekkingen in de Leidse Houtvijver: klik hier.
 6. Zeeprik onder de Laatste Brug, Nieuwsbrief Stichting Begraafplaats Groenesteeg, 25 augustus 2021
 7. Bewoners leren water op waarde te schatten, Stichting2030.nl. Klik hier voor een printscreen.
 8. Fonds1818 in gesprek met Aaf Verkade, online, augustus 2021. Klik hier voor een printscreen.
 9. Electriciteitskast bij de Haven opgeknapt, een wereld van verschil. LeidseGlibber.nl (digitaal), 5 augustus 2021
 10. Nieuwe Singelbewoner: stadssnorkelaar Aaf Verkade heeft opnieuw een opmerkelijke soort ontdekt in Leiden, de langneussteurgarnaal. Leidsch Dagblad (digitaal en papier), 2-3 augustus 2021
 11. Magneetvissen is verboden, stadssnorkelaar Aaf Verkade wijst op verstoring van de natuur. Leidsch Dagblad (digitaal en papier), 23 juli 2021
 12. Volkspark De Leidse Hout bestaat 90 jaar, feestje in de stromende regen, Leidse Glibber (online), 30 juni 2021. (Presentatie boekje: Dieren in de Leidse Hout)
 13. Presentatie boekje Dieren in de Leidse Hout, Leidsch Dagblad, 5 juli 2021 (Aaf ontdekte na deze presentatie ook nog de aal en de kleine modderkruiper in de Grote Vijver!)
 14. Nu ook educatieve zoutkisten in het Singelpark, Sleutelstad, 27 juni 2021, digitaal (copypaste samenvatting van het onderstaande artikel op LeidseGlibber.nl)
 15. Wat zwemt er eigenlijk in onze grachten, lees het op de zoutkisten, Leidse Glibber, 26 juni 2021
 16. De machinist van een ingenieus watersysteem,  Leidsch Dagblad, 23 juni 2021. (Over Johan Kieft die het water beheert in de Leidse Hout, en Aaf die het proefde, en zei dat het goed was.Pagina 1 & Pagina 2
 17. Drijvende eilandjes zijn leuk én multifunctioneel, Leids Nieuwsblad, 17 juni 2021
 18. Zwemmen in de grachten; Leidenaars koelen af in de stad,  Leidsch Dagblad, 17 juni 2021. (Aafs adviezen worden aangehaald n.a.v. schriftelijke vragen van de raad.)
 19. Zeemonster in Leidse gracht, Telegraaf, 2 juni 2021 (copypaste van het onderstaande artikel over de Zeeprik in het LD)
 20. Verdwaalde zeeprik Alf is 23e vissoort in Leiden, Leidsch Dagblad, 2 juni 2021
 21. IVN houdt slootjesdag voor jarige van Woesik, KNNV/IVN periodiek Bladgroen (p. 8, mei 2021)
 22. IVN houdt slootjesdag voor jarige van Woesik, De Wassenaarse Krant (23 april 2021), hier de digitale versie op de site van Van Woesik.
 23. Rivierdonderpad Bert, Hart van de Stadkrant (p.27), april 2021
 24. Aaf Verkade over de waterkwaliteit van onze grachten, Hart van de Stadkrant (p.23-24), april 2021
 25. Kreeften, ingezonden brief Rinny E. Kooi over commercieel kreeftenvangstverbod in Leiden, Leidsch Dagblad, 23 januari 2021
 26. Ger van Zanenvoucher voor de groenblauwe zoutkistenroute, KNNV/IVN periodiek Bladgroen (p. 5), Januari 2021
 27. Kreeftenvangst niet toegestaan, Leidsch Dagblad,  16 januari 2021 (Ik ben hiervoor niet geïnterviewd; de informatie is van deze website en van Stadsgrachten.nl gehaald door redacteur L. Leefmans. Op de foto staat een Chinese wolhandkrab, geen Amerikaanse rivierkreeft)
 28. Digitale Nieuwjaarsreceptie Gemeente Leiden in break-outroom Biodiversiteit en Stadsnatuur, 4 januari 2021

2021: meer interessant (stads-)waternieuws

2020

 1. De Leidse onderwaterwereld: deze soorten vind je in de grachten. Indebuurt.nl, 29 december 2020 (ik heb de redactie gewezen op enkele inhoudelijke fouten, o.a. over het roofvisbeleid, de marmergrondel en de rode Ameriaanse rivierkreeft)
 2. Educatieve zoutkisten op de Boisotkade, Hart van de Stadkrant 160, december 2020
 3. Sjakie de fietspadkreeft, Hart van de Stadkrant 160, december 2020
 4. Snorkelen in de gracht, Vroege Vogels TV, 11 december 2020. (Voor het snorkelmonitoren van kreeften zie vanaf minuut 24 t/m 28)
 5. Vroege Vogels TV gaat volledig over Leiden. Leidsch Dagblad, 10 december 2020
 6. Sjakie de fietspadkreeft in Leiden en Voorschoten. BladGroen, oktober 2020, p9 en 10.
  Noot: de woelrat op de achterpagina is een muskusrat, bleek later. Dank aan de Zoogdiervereniging voor de determinatie!
 7. Waterkwaliteit grote vijver Leidse Hout enorm verbeterd! BladGroen, oktober 2020, p 8.
  Noot: de woelrat op de achterpagina is een muskusrat, bleek later. Dank aan de Zoogdiervereniging voor de determinatie!
 8. Waterkwaliteit grote vijver Leidse Hout enorm verbeterd! IVN Nieuwsbrief, september 2020, p3 en p4.
 9. Ingestorte kade? Kijk ook eens naar de kreeft. Leidsch Dagblad, 12 september 2020
 10. In het water ben ik helemaal in mijn element. Interview door Miep Smitsloo met Aaf Verkade, Leidsch Dagblad, 12 september 2020
 11. Waterkwaliteit in de Leidse Hout enorm verbeterd, IVN Nieuwsbrief, september 2020
 12. Ratten gezien? Meld ze op ratinleiden.nl, Nieuwsbrief Tussen de Rijnen, september 2020
 13. Verfrissende duik is niet zonder gevaar, Leidsch Dagblad, 15 augustus 2020.
  Over de voor- en nadelen van wildzwemmen in het grootste buitenbad van Leiden, de Singels.
 14. Rode Amerikaanse rivierkreeft in de ProfBurgwijk, wijkkrant ProfBurgwijk, zomer 2020 (volgt later)
 15. Op ontdekkingstocht met de Leidse stadssnorkelaar Aaf Verkade: een ’grot’ in het hart van de stad [video], Premiumartikel Leidsch Dagblad, Noord-Hollands dagblad, Gooi- en Eemlander, Drimble Zuid-Holland. Digitale editie, 9 juli 2020
 16. 'Thaise grot in hartje Leiden'. Leidsch Dagblad. 9 juli 2020.  PDF krantartikel.
  Met stadsgrachtenadviseur Aaf Verkade op ontdekkingstocht in de blauwe natuur.
 17. Dieren van de Mors (over Sjakie de rivierkreeft). Morsetekens, juni 2020 (wijkkrant de Mors)

2019

 1. Tweede visreservaat op komst, Leidsch Dagblad [NOOT: proefballonnetje van vertrekkend raadslid Jos Olsthoorn, niet doorgegaan i.v.m. negatief advies van Projectleider Vissenmonitoring Aaf Verkade]
 2. Kunst maken is een manier van Leven, interview Fleur van den Berg over het KNNV Vissenmonitoringsproject van Aaf Verkade [paper copy], Leidsch Dagblad, 28 september 2019,
 3. Ontdekkingsfeest in donker Leiden, 'Grachtsafari met Onder water in Leiden, ihkv Nacht van Ontdekkingen, 23 september 2019
 4. Zuiderzeekrabje in haven Leiden, stichting RAVON, Schubben en Slijm nr. 40, juli 2019
 5.  Van grachtenvisser tot voorlezer, Magazine 'Feest', uitgave iDOE Leiden over vrijwilligerswerk, 4 juli 2019
 6. De Leidse Hooidagen dit jaar in Cronesteyn, 'Neem een duik met Aaf Verkade in de onderwaterwereld', 26 juli2019, Leids Nieuwsblad
 7. Magneetvissen: steeds vaker een verbod. Waarom OWL gestopt is na 5 jaar magneetvissen, Leidsch Dagblad, 8 juni 2019 (meer uitleg)
 8. Vijf extra kuisklepjes voor u, Wijkkrant Tussen de Rijnen, juni 2019. Lees hier meer over het nut van het kluisklepje; de inwerp-opening in een ondergrondse container, waarvoor geen pasje nodig is.
 9. Kuisklepjes komen eraan! Wijkkrant Tussen de Rijnen, april 2019
 10. Ineens is de strijd tegen plastic heel gewoon, kanovloot in actie met Frans Timmermans en Merijn Tinga, Leidsch Dagblad, 3 april 2019

2018

 1.  Poepzakjes in container, Wijkkrant Tussen de Rijnen, december 2018 (over het aanvragen van een 'Kuisklep', een vrij toegankelijk klepje dat in iedere ondergrondse container kan worden ingebouwd, als er maar vraag naar is)
 2. Zoutkistenroute: Sjakie loopt niet meer weg, Wijkkrant Tussen de Rijnen, december2018
 3. Witte Singel: rivierdonderpadhotel, Hart van de Stadkrant (wijkvereniging Pieters- en Academiewijk), december 2018
 4. Zoutkistdeksels, 'Rivierkreeft Sjakie is aan de wandel’: de zoutkistdeksels zijn geliefd', in tijdschrift Schubben en Slijm #38 van Stichting RAVON
 5. Rivierdonderpadden op de rode loper in tijdschrift Schubben en Slijm #38 van Stichting RAVON 
 6. Aaf's foto van 'Sjaak en Sushi' siert het nieuwsbericht op NPO1 over exotische rivierkreeften, Vroege Vogels, 25 november 2018
 7. Een grachtensnorkelaar, in het boek: 'En dan nu het goede nieuws, (Journalistieke verhalen die je dag beter maken)', Franka Hummels en Karin Sitalsing. Aaf's levensverhaal staat op p. 109, november 2018
 8. Opening eerste rivierdonderpaddenhotel Leiden, BladGroen, KNNV-IVN afdeling Leiden e.o., 3-2018
 9. Boekbespreking Zakgids voor het zaklampvissen, RAVON #70, september 2018
 10. Wie Wat Waar, interview met Daniël Siepman in het Leidsch Dagblad, 10 september 2018, over zijn vrijwilligerswerk voor o.a. Onder water in Leiden en Jutters Katwijk
 11. Hotel voor de rivierdonderpad, Vroege Vogels Radio, 9 september 2018, Radio 1 (interview met Jan van Oosten en Aaf Verkade over de eerste rivierdonderpadden die op de werf van de Gebr. de Hollander werden ontworpen)
 12. Designhotel voor rivierdonderpadden, Leidsch Dagblad, 8 september 2018 (over de vervangende woonruimte voor deze inheemse, beschermde bodemvisjes)
 13. Alternatieve woonruimte voor rivierdonderpadden, Natura, KNNV, jaargang 115 nr. 3, september 2018
 14. 22e vissoort in Leiden: slecht nieuws, Leidsch Dagblad, 9 augustus 2018 (over de vondst van de zwartbekgrondel)
 15. Van vaktips naar Zakgids, 18 juli 2018, Schubben en Slijm nr. 36, Stichting RAVON (over de Zakgids voor het zaklampvissen, die gratis meegeleverd wordt aan de ca. 2.000 waarnemers en monitoorders van Stichting RAVON)
 16. Verslag van een spannend onderzoek naar het waterleven in de Leidse Hout, 13 juli 2018, gemeente Leiden (over het onderzoek naar het waterleven in de Leidse Hout door de OBS Woutertje Pieterse)
 17. Aaf Verkade bij Silvester, Leids Nieuwsblad, 12 juli 2018 (over de signeersessie van de Zakgids bij distributeur en jeugdboekhandel Silvester Leiden)
 18. Op pad met Dhruv Boruah, Leidsch Dagblad, 28 juni 2018. Drijfvuilvissen 2.0: fietsend op het water
 19. Plastic Soup, in Peddelpraat 276, juni 2018. Over de samenwerking met o.a. de Leiderdorpse KanoVereniging Rijnland om Leidse wateren op te schonen, uitgave van de landelijke stichting Peddelpraat
 20. "In het begin noemde ik alles brasem", Mens en Natuur, IVN, juni 2018, auteur: Paul Q. de Vries. Interview maakt deel uit van het dossier: 'De comeback van het onderwaterleven'
 21. Zakgids: de kunst van het zaklampvissen, lancering waterbestendige veldgids, Leidsch Dagblad, 7 juni 2018
 22. Zakgids voor zaklampvissen, Vroege Vogels, NPO1, 3 juni 2018. Een mini-excursie zaklampvissen via de radio.
 23. Drijfvuilvissen in een kano, Taskforce Drijfvuilvissen breidt uit met kanovloot, Leidsch Dagblad, 9 mei 2018
 24. Tientallen juweeltjes in put, over ons biologische en archeologische speurwerk in de oude waterput op de Burcht van Leiden, op ruim 6,5 meter diepte. Leidsch Dagblad, 8 mei 2018.
 25. Gegrepen door al het leven in de gracht, papieren Trouw, 11 april 2018
 26. Snorkelend op zoek naar leven in een Leidse gracht, digitale Trouw, 11 april 2018
  Noten bij bovenstaand artikel: de Leidse grachten waarin Aaf haar snorkelmonitoringsonderzoek doet zijn kraakhelder (juist zo onder de 'floating algae beds'/FLAB/drab). De bijschriften snoek en de karper zijn in de papieren krant verwisseld door de eindredactie. We gebruiken de doorzichtige kano alléén voor de vissenmonitoring. De opschoonkano's zijn speciaal voor het drijfvuilvissen bedoeld. Lof aan verslaggeefster Charlot Verlouw voor het verder zo mooie artikel!
 27. Zakgids voor het Zaklampvissen, Fonds 1818 Magazine #2 2018
 28. Goede doelen van de Singelloop bevinden zich soms onder water, Leidsch Dagblad, 27 maart 2018 (over de subsidie voor de Zakgids voor het Zaklampvissen)
 29. Bedreigde rivierdonderpadjes gedijen goed in de Leidse grachten, met dank aan fietswrakken, Trouw, 18 maart 2018
 30. NL Doet: Fietsvissen en boomzagen, Leidsch Dagblad, 10 maart 2018
 31. Nieuw in Leiden: rivierdonderpaddenhotels, Nature Today, 7 maart 2018
 32. Drie jaar vissenmonitoring in Leiden, RAVON 68, jaargang 20, nummer 1 (maart 2018)
 33. Dreggen onder drijvende terrassen, 28 februari 2018 (met een rectificitie op 1 maart over de juiste evenementdatum: vrijdag 9 maart), Leidsch Dagblad
 34. Rijnland legt vissen op rivierkreeft aan banden. De foto's zijn alle gemaakt door Aaf Verkade, projectleider van OWL, 28 februari 2018
 35. Goede doelen weten Singeloop te vinden, 7 februari 2018 (de 'Zakgids voor het Zaklampvissen' krijgt een bijdrage!)
 36. Dieren in het vizier, voorjaar 2018, 'Wij maken de stad Goed. groen', over Aaf en Sjakie ie in bioscoop Triodos, in het voorprogramma van 'De Wilde Stad' op 28 februari en 4 maart 2018
 37. IVN Doekaart Leiden, 31 januari 2018, i.h.k.v. de film 'De Wilde Stad', stadssafari's en 'Naar Buiten'.
 38. 'Ik doe wat niemand anders doet', over Aaf Verkade (coördinator van OWL) en haar passie voor het waterleven, in 'Toptijd' door Thea Pieterse, januari 2018

2017

 1. Afvalvissen op burendag, Onze Wijk, Nieuwsbrief van de Tuinstad-Staalwijk, winter 2017
 2. De complete zoutkistdeksel met Sjakie is verdwenen!Sjakie is aan de wandel, Leidsch Dagblad, 30 november 2017 (over de gestolen zoutkistdeksel)
 3. Rivierdonderpaddden krijgen een paar hotelletjes, Leidsch Dagblad, 18 november 2017
 4. Uitbreiding visonderzoek in Leiden, Vissenwelzijn, 4-2017
 5. Verkademeisje snorkelt in Leidse gracht, H2O, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, sept. 2017
 6. Op jacht naar zeeprik en wolhandkrab, Leidsch Dagblad, 17 juni 2017
 7. Kom grofvuilvissen tijdens de landelijke burendag (op 23 september 2017), Onze Wijk, zomer 2017, wijkkrant van wijkvereniging Tuinstad-Staalwijk
 8. Leuke activiteit in Maredorp, Marepost, juni-augustus 2017, over het grachtenonderzoek voor en door kinderen georganiseerd i.s.m. de wijkvereniging Maredorp en m.m.v. waterdiertjesdeskundige Leon Olsthoorn
 9. Biodiversiteit in de Leidse grachten, Natura, landelijke KNNV uitgave, juni 2017
 10. Een broodje meerkoet, Wijkkrant tussen de Rijnen, juni 2017
 11. Geen water is ons te diep!, BladGroen, gezamenlijk periodiek van IVN en KNNV regio Leiden, mei 2017
 12. Snoek vangt paling, Schubben en Slijm, St. RAVON, april 2017
 13. Fietsvissen en watertuinen in onze grachten, Hart van de Stadkrant, april 2017
 14. Wethouder Marleen Damen helpt grofvuilvissen tijdens NLDoet, Stadskrant, 16 maart 2017
 15. Vissen naar fietswrakken op het Rapenburg, Leidsch Dagblad, 10 maart 2017 (video)
 16. Grofvuilvissen in de Leidse grachten, 10 maart 2017, sleutelstad.nl (radio-fragmenten)
 17. Bizarre vondsten in de Leidse grachten, Unity.nu, 10 maart 2017 (video)
 18. Vis eens een fiets uit de grachten!, 1 maart 2017, Leiden.tv, n.a.v. persbericht over onze grofvuilvisactie met NL Doet op 10 maart 2017
 19. Daaf Sloos over grofvuilvissen en Cornelis Joppenzprijs, 21 februari 2017, o.a. over het grofvuil- en drijfvuilvissen dat Stichting de Leidse Rederij samen met Onder water in Leiden, de gemeente en diverse andere partners structureel doet. (Daaf Sloos is de coördinator van Stichting de Leidse Rederij)
 20. Viswaarnemingen in Leiden in 2014 en 2015, februari 2017, Rapportage van Bureau Stadsnatuur Rotterdam over waarnemingen in het Stadsnatuurmeetnet. Selectie van de visgegevens, doorgegeven door de vrijwilligers van het KNNV Project Vissenmonitoring en Onder water in Leiden
 21. 'Kijk op exoten', de Chinese wolhandkrab, januari 2017. Een interessant artikel over de ironische geschiedenis van deze Aziatische exoot. Auteur: Bram Koese van Stichting EIS en uitgegeven door Stichting RAVON
 22. De Ziel van Leiden, Uitg. Future Management 2016/2017, Hfdst. 2 (markt en nijverheid), Hfdst. 4 (Innovatie in Leiden)

2016

 1. 2 nieuwe soorten, Leidsch Dagblad, 2 december 2016, over de 3- en 10-doornige stekelbaarsjes die werden ontdekt tussen het opgeviste drijfvuil
 2. Film over burenparticipiatie: 'Voor Mekaar!', een korte documentaire van Jan Stap over Nick en Stijn die helpen vissen te monitoren in Havenwijk-Zuid
 3. Snorkelen in de grachten, Vara's Vroege Vogels, 16 oktober 2016, live radio-interview met Aaf vanuit de Leidse grachten
 4. Fietsen in de gracht zorgen voor meer vissen, wijkbulletin Tussen de Rijnen, oktober 2016
 5. Merenwijk gaat zwerfvuil te lijf, Leids Nieuwsblad, 29 september 2016
 6. 28 zakken zwerfafval, Leidsch Dagblad, 27 september 2016, over de 'vangst' in de Merenwijk
 7. 'Aaf', column 60 seconden van Erna Straatsma in Leidsch Dagblad, 22 september 2016
 8. Vissenmonitoring in de Havenwijk, Witte Weekblad, 21 september 2016. Kolom 'Leids Fabricaat', over het eindrapport Vissenmonitoring
 9. Pleidooi voor 'kunstriffen' in de Leidse grachten, Leidsch Dagblad, 19 september 2016
 10. Nacht van Kunst en Kennis, programmaboekje en website, 'de wonderen van het Leidse grachtenleven' over het watertheater vanuit de Hortusvijver door Aaf Verkade op 17 september 2016 (p. 18)
 11. Schoonmaak in de Merenwijk, Leidsch Dagblad, 16 september 2016
 12. Fietsvissen in onze grachten, Hart van de Stadkrant nr. 147, september 2016 (p. 6+7) 
 13. Fotowedstrijd Fietsvissen, Hart van de Stadkrant nr. 147, september 2016 (p. 17+18)
 14. Plezier in de polder, Witte Weekblad, 31 augustus 2016 (over o.a. de doorzichtige kano)
 15. Grondstofjuttersfestival ruimt op, Leidsch Dagblad, 19 augustus 2016
 16. Fietsvissen in Maresingel, Witte Weekblad, 17 augustus 2016 (aankondiging samenwerkings-schoonmaak met de Grondstofjutters van het Huigpark)
 17. Vissen op oude fietsen in singel, Leidsch Dagblad, 13 augustus 2016
 18. Vissen naar vuil, verslag over de opschoonactie in het Rapenburg op 9 juli 2016, Leids Nieuwsblad, 21 juli 2016
 19. Fietsvissen in het Rapenburg, Witte Weekblad, 20 juli 2016
 20. Schatvissen in de Prachtgracht, aankondiging over de opschoonactie in het Rapenburg op 9 juli 2016, Leids Nieuwsblad, 7 juli 2016
 21. Vissen naar fietsen, Leids Nieuwsblad, 30 juni 2016
 22. Blik onder water in de Waardgracht, IVN Ledendag in Leiden, programmaboekje 16 april 2016
 23. Steenschuur ook onder water geruimd, Leidsch Dagblad, 15 april 2016
 24. De onderwaterwereld van Aaf Verkade, Hart van de Stadkrant, april 2016
 25. Stimuleringsfonds RAVON kent 1.500 euro toe aan Aaf Verkade voor het onderzoek 'Grondels en ander Grachtenleven', RAVON Jaarverslag 2015, voorjaar 2016
 26. AquaHortus, tot over tien jaarVriendennieuws Hortus botanicus februari 2016
 27. Vissen, dan baggeren, over opschoonwerk (o.a. m.b.v. elecrovissen) in het visreservaat, Leidsch Dagblad, 30 januari 2016

2015

 1. RAVON-dag 2015 groot succes: van Passie naar Praktijk, tijdschrift 'Ravon', december 2015
 2. Aaf Verkade wint Passieprijs, Leidsch Dagblad, 9 december 2015
 3. Snorkelend door de grachten van Leiden, Koffietijd (RTL4), 8 december 2015
 4. Enthousiast, inspirerend en veelzijdig, Juryrapport Passieprijs 2015, Vriendenloterij, 7 december 2015.
  Noot betreffende de laatste drie regels van het juryrapport
  :
  1) de samenwerking met de gemeente Leiden is een geweldige vorm van symbiose; ik word niet gezien als (kleine) horzel.
  Ik zie mezelf liever als een vliegende vis, die regelmatig iets nieuws uitprobeert in de oceaan van mogelijkheden die de gemeente Leiden actieve bewoners biedt.

  2) Er is geen sprake van een achterstandswijk in het onderzoeksgebied.
  3) Alleen de zeven onderzoeksgrachtjes in Havenwijk-Zuid zijn samen tot visreservaat bestempeld door de Leidse gemeenteraad. Klik hier voor meer informatie over het visreservaat.
 5. Winnaar Passieprijs: Aaf Verkade, filmpje van de uitreiking op 7 december 2015 door  Movisie Utrecht.
 6. Het RAVON stimuleringsfonds (1.500 euro) is in november 2015 toegekend aan Aaf Verkade. Voor het rapport, klik hier.
 7. 'Zelf geschoten' zeelt in Leidse gracht, Vara's Vroege Vogels, NPO2, 3 november 2015
 8. Vrijgelaten palingen op weg naar Florida, Rijnland.net (digitaal), 30 september 2015
 9. 'Vrijheid: Zo glad als een paling in een emmer snot', Leidsch Dagblad, 30 september 2015 (over de vrijlating van zeven palingen na de AquaHortus tentoonstelling, samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland
 10. Medaille voor 'natuurhelden' van toekomst, Leidsch Dagblad, 23 september 2015 (over de woudlopersonderscheiding van 'visser' Nick Noest, vissenmonitor en KNNV-jeugdlid bij Onder water in Leiden, Project Vissenmonitoring)
 11. Gouden zwaluw voor Blik onder water in Leiden, Schubben en Slijm (St. RAVON), nr 25, sept. 2015
 12. Dit ontdekt duiker in Leidse grachten! ZoomTV, m.m.v. LOVCalypso, internetvideo
 13. Jagen in de polder op snoek en stekelbaars, 2 september 2015, Leidsch Dagblad, over het vangen van de vissen voor de expositie in de AquaHortus van 5-27 september 2015
 14. Gezien in Leiden: de grondel, 25 augustus 2015, Leidsch Dagblad, over de ook in Leiden oprukkende exotische grondels in de grachten
 15. Een wonder: onderscheiding na vijf jaar terug, Leidsch Dagblad, 4 augustus 2015, over schatduiken in het vissenmonitoringsgebied
 16. Portretten in de Hortus, Leidsch Dagblad, 7 juli 2015, over het Smoelenboek van de vissen in en onderzoek naar de Leidse Hortusvijver
 17. Symposium 'De vissen van Zuid-Holland', Schubben en Slijm (St. RAVON) nr 24, juli 2015
 18. Winnaars Gouden Zwaluw 2015, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, 12 juni 2015
 19. 'Meisje van Verkade wint zwaluw', 12 juni 2015, Leidsch Dagblad
 20. Blik onder water in Leiden wint Gouden Zwaluw, 12 juni 2015, KNNV-Leiden website
 21. 'Draagvlak' en Water in de wijk, jaarverslag RAVON 2014 over Blik onder water in Leien en projecten Groen en Doen
 22. Snorkelen in de sloot, met o.a. Arthur de Bruin van Blik onder water.nl/RAVON editieNL, 5 juni 2015 (niet meer te bekijken)
 23. Snorkelen voor de wetenschap [verticale versie], Trouw, 2 juni 2015. Noot: Het Project Vissenmonitoring is opgezet door bewoners i.s.m. de KNNV (afd. Leiden e.o. en Delfland)
 24. Stuur geen mailtje maar een zeeltje!, website Gemeente Leiden, 1 juni 2015
 25. Een botje vangen in Leids water, Leidsch Dagblad, 19 mei 2015
 26. Project Vissenmonitoring 2014: een verslag met een staartje, BladGroen, gezamenlijk periodiek van IVN en KNNV regio Leiden, mei 2015
 27. Schatduiken in de Leidse grachten, Visatlas voor Zuid-Holland, uitg. St. RAVON, maart 2015
 28. 54 vissen in één boek, Leidsch Dagblad, 14 maart 2015
 29. Onder water in Leiden, Community Lover's Guide to Leiden, 23 januari 2015

2014

 1. Do’s en don’ts na zonsondergang: richtlijnen voor het zaklampvissen bij de rivierdonderpad, Schubben en Slijm 22, december 2014 (o.a. over het rivierdonderpaddenonderzoek in het Snoekenslootje in de Havenwijk. Noot: op de foto staat niet Esther Rous maar Renée Vegt.
 2. De mooiste zoutkisten van Nederland, Hoodnieuws, december 2014
 3. Snorkelend door de grachten van Leiden, NRC (Lux bijlage), 29 november en 20 december 2014
 4. Helden en Kanjers, Leids Nieuwsblad, 26 november 2014, over winnaars Nick en Denzell
 5. Vismannen Nick en Denzell ontvangen jeugdlintje, Leidsch Dagblad, 22 november 2014
 6. Dieren in onze stad: Zeelt-27, Witte Weekblad (Dichtbij.nl), 22 october 2014
 7. Stadsvissen, Quest, oktober 2014 (Noot: bevat enkele fouten in het artikel over het Poject Vissenmonitoring in het Leids visreservaat!)
 8. Onderwaterplaten sieren zoutkisten Leidse wijk, BladGroen (KNNV/IVN regio Leiden), oktober 2014.
 9. Onderwaterwereld op zoutkisten, in the spotlight, Schubben en Slijm (Stichting Ravon), nieuwsbrief nr 21, september 2014
 10. Zoutkisten in nieuw jasje, Leids Nieuwsblad, 10 september 2014
 11. Fotoborden op zoutkisten, Witte Weekblad, 10 september 2014
 12. Foto's op zoutkisten, Het op Zondag, 7 september 2014
 13. De mooiste zoutkisten van Nederland, onthulling fotoborden kleurplaat door wethouder Frank de Wit, Leidsch Dagblad, 4 september 2014
 14. QPhoto uit Maasdam realiseert uniek project in Leiden, Hoeksche waard exclusief, 9-12 september 2014
 15. Onderwaterwereld in beeld, aankondiging onthulling fotoborden en kleurplaat, Leids Nieuwsblad, 27 augustus 2014
 16. Intensieve gesprekken met zeelt 27, over o.a. het snorkelend vissenmonitoren in het kader van de fototentoonstelling en excursies gedurende Blik onder water in Leiden, Leidsch Dagblad, 9 augustus 2014
 17. Onder water in Leiden, fototentoonstelling, excursies en vissenmonitoring. Schubben en Slijm, Stichting RAVON, juli 2014
 18. Doen! Blik onder water in Leiden, over de fototentoonstelling op zes locaties en met veel activiteiten zoals excursies langs de kademuren (o.a. zaklampend, dus na zonsondergang), Leidsch Dagblad, 6 mei 2014
 19. Vis verbindt, informatiefolder van ORG-ID, vermelding van het visreservaat op de laatste pagina.
 20. 'De Amsterdamse grachten zijn schoner dan ooit tevoren', over heldere stadsgrachten met veel leven, óók in Leiden, Mens en Natuur, uitgave van IVN, april 2014 (Interview met Edo Goverse, onderzoeker bij Stichting RAVON)
 21. Vissenmonitoring in Havenwijk-Zuid, Leiden. Daucallium+, maart 2014, KNNV afdeling Leiden e.o. (Verslag van het eerste jaar Project Vissenmonitoring)
 22. Oude Rijn Schoon 2014, over het schoonmaken van de rivier door St. Aquarius op 22 maart 2014 a.s.; Leidsch Dagblad, 20 februari 2014
 23. Gezamenlijke actie Havenwijk-Zuid; Onderwaterwereld in beeld, Witte Weekblad, 22 januari 2014 
 24. Lezing Verkade over grachtvissen, AD Groene Hart, 21 januari 2014
 25. Boegbeeld van het Leidse visreservaat. Over het Project Vissenmonitoring, Leidsch Dagblad (hard copy), 10 januari 2014.

2013

 1. Op p.16 en 17 in Cultuurbericht van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, najaar 2013 (auteur: Stan Verhaag) Voor alléén het tekstbestand klik hier.

 2. Natuurbescherming: grote stap vooruit in project Vissenmonitoring. 'Oranjegracht in Leiden verlost van grofvuil'. Bladgroen, oktober 2013 (KNNV/IVN)
 3. Vroege Vogels TV over het Project Vissenmonitoring (17 september 2013). Met dank aan Sijmen Groot voor het plaatsen! 
 4. The making of Vroege Vogels TV >door Sijmen Groot
 5. Onder water in Leiden door Sijmen Groot (duur: ca 8,5 minuut)
 6. Filmpje over drijfvuilvissen  in de Leidse grachten met Taskforce Drijfvuilvissen, door Sijmen Groot (duur: 2,5 minuut)
 7. Filmpje over opschoonactie in de Oranjegracht 16 juli 2013 (duur: 2,5 minuut). Maker: Sijmen Groot
 8. Bijzondere kreeft in Oranjegracht, Witte Weekblad (Dichtbij.nl; hard copy), 24jul2013
 9. Kreeft gevonden in Oranjegracht, LD (hard copy) 18jul2013
 10. Donderpadden en vierwielers, een Leids tafereeltje. Schubben en Slijm, juli 2013, St. Ravon
 11. Het project Vissenmonitoring wordt genoemd in Bladgroen, het tijdschrift van KNNV afdeling Leiden e.o. en van IVN regio Leiden, nummer: mei 2013.
 12. Inspiratie voor het Leidse visreservaat: 'Zeereservaten succesvol: meer vis, grotere kreeften', NRC Next, 14jan2013

2012

 1. Vis 3 jaar veilig in Havenwijk, Leidsch Dagblad (hard copy), 24dec2012
  Noot van de OWL-redactie: Onder water in Leiden is géén stichting!
 2. Impuls voor dierenwelzijn, website gemeente Leiden, 21dec2012 
 3. Visrechten bij de bond, ingezonden brief HBLO in Leidsch Dagblad (hard copy), 08dec2012
 4. Visreservaat, nieuwsbrief in Schubben & Slijm nr 14 (Stichting Ravon), dec2012
 5. 'Onder water in Leiden', Leids Nieuwsblad (hard copy), 28nov2012
 6. Een visreservaat in de Leidse grachten, Sleutelstad (internet), 27nov2012
 7. Haven krijgt reservaat voor vissen, 'kraamkamer van de stad', Leidsch Dagblad (hard copy en internet), 25nov2012.
 8. Vis je mee?, Natura 5, 2012, KNNV-tijdschrift (OWL wordt genoemd in kolom 2 en 4)
 9. 'Nul is erwtensoep, dan zie ik niets', Leiden Lokaal, 10sep2012
 10. Zo mooi is Leiden onder water, 'Dichtbij, Groot Leiden', 06sep2012 [noot: artikel op internet gepubliceerd zonder OWL te raadplegen; bevat foutieve informatie!]
 11. Snoekenjacht in Snorkelparadijs Kijfgracht, watersportbijlage 'In de boot' bij het Leidsch Dagblad, 28apr2012
 12. Snorkelparadijs', Natrix (Stichting Ravon), jaargang 25, afl. 1 (februari 2012)

2011

 1. Leids Grachtenonderzoek, Schubben & Slijm, St. Ravon, november 2011 
 2. Onder het oppervlak, 'Voor elk wat Wil(d)s', stadsnatuurboekje Leiden deel 7, p.54-55, juni 2011
 3. Natuur in de Stad, NCRV, 12dec2010 (vanaf min. 18:30)

Media over de Kijfgracht en Havenwijk

(klik hier om naar Verkademeisje.nl te gaan, waar alle genoemde artikelen zijn te downloaden)

 1. 'Natuur in de stad', NCRV, televisieprogramma, vanaf ca. minuut 17 over de plantenbakken en snorkelen in de Havenwijk (12dec2010)
 2. 'Meisje van Verkade', door de jonge radiomaker René van Es, inzending voor de RVU Radioprijs 2010. Over o.a. wilgenschepen, kattenklimtouwen (incl. 'pad uit de gracht') en ongewenste snuitkevers op de Kijfgracht (01aug2010)
 3. Emile geeft zijn Leidse visie op de watertuinen weer op zijn site (01jun2010)
 4. Tuinen te water, Leids Nieuwsblad (26mei2010)
 5. Fraai om te zien en nuttig (over de watertuinen), Witte Weekblad (26mei2010)
 6. Drijvende tuinen in Leidse Wateren, Leidsch Dagblad (20mei2010)
 7. Drijvende tuinen in Leidse Haven, Leidsch Dagblad website (filmpje & tekst, 19mei2010)
 8. Watertuintjes, Radio West (19mei2010)
 9. Paddendril, Witte Weekblad (28apr2010)
 10. Paddendril in de gracht: over biodiversiteit n.a.v. wilgenschepen en kattenklimtouwen in de Havenwijk, Radio-interview met René van Es van Journalistiekgoed.nl op Unity FM (25apr2010)
 11. Leiden Lekker Groen: biodiversiteitsfonds keert subsidie uit aan o.a. het wilgenschepen- en floatlandplan in de Havenwijk, Stadskrant met foto (23apr2010)
 12. Wijkinitiatieven 2010: diverse keren met een krantartikel in het Leids Nieuwsblad (apr2010)
 13. Wilgenschepen in de Havenwijk, Stadskrant, met foto's (09apr2010)
 14. Wilgenschepen, Witte Weekblad, zonder foto's (07apr2010)
 15. Wijkinitiatieven 2010: de groepsfoto van Edwin Walvisch staat op de gemeentelijke affiche, folder en digitale folder ter promotie van subsidie voor Fonds Wijkinitiatieven (maart 2010)
 16. Zwemmend langs wilgenschepen, Leidsch Dagblad (06apr2010)
 17. Vlotjes zorgen voor meer natuur in de binnenstad, Leids Nieuwsbad (02apr2010)
 18. 'Mooi stukje stoep', in het katern 'Vrij', foto van de Kijfgracht in een artikel over stoeptuinen en gevelgroen (06mar2010)
 19. Een schilderachtig grachtje (over de Zuidsingel), F. Bordewijk (1884-1965)
  in de Leidse Scheurkalender (15nov2009)
 20. Bijzondere buren, de Margriet, editie 40 (25sep2009)
 21. een levende tuin, Leids Nieuwsblad (14aug2009)
  Kleine Stadslongen, de Telegraaf (01jul2009)
 22. Biodiversiteit voor en door burgers, provinciaal rapport (april 2009)
  Tuinier in eigen stad (over de Leidse Zaaidagen), Leids Nieuwsblad (15apr2009)
 23. Lente op de Kijfgracht, Witte Weekblad (22apr2009)
 24. De Kijfgracht, dat is echt het paradijs (Cora Koning over haar boekje Gevelgroen en Stoeptuinen), Leidsch Dagblad (08apr2009)
 25. Groen visioen, Leids Nieuwsblad (27feb2009)
 26. Onkruidconvenant leidt tot jonge lantaarnpaaltjes, Leids Nieuwsblad (27aug2008)
 27. Red de vuilnisbak! Het op Zondag (17sep2006)
 28. Kijfgracht 'Snoezig', Witte Weekblad (week 35, 2004)

Twitter @owinleiden

owinleiden RT @moedertjegroen: Zondag 26 september maken we verbinding met de zee. We zullen gaan zeevissen en verwonderen over strandvondsten. Ontmoe…
11hreplyretweet
owinleiden RT @MooiJunne: Wereldprimeur voor @gemhardenberg met duurzame en kostenbesparende renovatie van brug Loozen! Renovatie van gemeentelijk mon…
11hreplyretweet

Contact

"Onder water in Leiden" is onderdeel van "Aaf Verkade Adviseur Stadsgrachten"

Voor interviewverzoeken zie de contactpagina

Kijfgracht 12
2312 RZ Leiden
info@onderwaterinleiden.nl

KvK 64674487
BTW nummer NL163735694B01
NL47 Trio 0391068563 t.a.v. Verkade Stadsgrachten

Disclaimer - Algemene voorwaarden - Privacy

Kleurplaat nieuw + legenda!

Deze kleurplaat wordt u aangeboden door Onder water in Leiden

Illustrator: Lisa Poot, Boostcartoon.nl