Waarnemingen 2012

Vissen, kreeften en waterorgels!

 • Op deze pagina noteer ik welke opvallende en minder opvallende waarnemingen zijn gedaan dit seizoen.

 • Ook ontwikkelingen in het onderzoek stip ik aan.
 • Zo nodig worden deze voorzien van foto's, die zowel van boven als onder het wateroppervlak zijn gemaakt.
 • Aan het eind van het seizoen plaats ik weer enkele grafieken, die overzichtelijk weergeven welke soorten vissen zijn waargenomen en in welke aantallen gedurende het onderzoeksseizoen van 2012.
 • Onderstaande gegevens mogen alleen in overleg worden overgenomen
  (mail naar info@onderwaterinleiden.nl). 

In het Smoelenboek

Zijn nu o.a. opgenomen: 13 zeelten, 1 ruisvoorn, 12 brasems, 2 karpers en een aantal snoeken. 

December 2012

 • 29 december: de laatste data entries uit 2012 zijn gedaan.
  Met name tijdens de avondexcursies hebben we veel vissen kunnen tellen (waaronder herkenbare individuen).
 • Nu resten alleen nog twee dozijn filmpjes met moeilijk te determineren visjes, die ter revisie worden opgestuurd naar Stichting Ravon en Sportvisserij Nederland.
 • 4 december: een adulte rivierdonderpad is aangetroffen in de Oranjegracht (nabij de Zuidsingel). Dit is de eerste waarneming buiten de standaardlocaties (nabij het Ankerpark, waar zowel adulten als juvenielen voorkomen). 

November 2012

 • Data entry levert steeds meer informatie op: een aantal scholen jonge visjes (2-5 cm) is ingevoerd op Telmee.nl en voorzien van beeldmateriaal.
 • Door Stichting Ravon en Sportvisserij Nederland zijn o.a. zijn jonge ruisvoorns en met zeer grote waarschijnlijkheid) jonge zeelten geïdentificeerd! 

Oktober 2012

 • Data entry levert verrassingen op:
  Een school jonge brasems in het onderzoeksgebied. Dank aan Sportvisserij Nederland voor de hulp bij het identificeren van de soort. 
 • 1 en 2 october: de avondexcursies laten herkenbare individuen zien; de data wordt nog verwerkt.
 • Er zijn zeker zes verschillende vissoorten gezien.
 • Snoek-11 is toegevoegd aan het Smoelenboek.

September 2012

 • Op 25, 26 en 29 september zijn succesvolle avondexcursies geweest; de 'schimmelzeelt', Snoek-7 en Snoek-10 worden regelmatig teruggezien.
 • 22 september: laatste grofvuilduik van dit jaar gepland; afd. inzameling haalt de rommel maandag 24 september op!
 • 20 september: avondexcursie langs de kant met introducé Esther: Snoek-7, Snoek-9, diverse andere snoeken en Karper-2 solo gezien. Ook vijf brasems 'op de loop' voor de Snoek met het litteken op de neus (zie 2 september). Alle snoeken op 'andere locaties' aangetroffen dan 'normaal'; tijdens het snorkelen.
 • 19 september: avondexcursie langs de kant: Snoek-5 en Snoek-7 gezien op nieuwe locaties. Ook een karper gezien die tegen rommel in de gracht opzwom en eroverheen moest 'tijgeren' om verder te kunnen zwemmen. Zeelt met flinke huidinfectie weer gezien op dezelfde locatie (zeer herkenbaar!)
 • 13 september: Karper-2 weer gezien alsook veel brasems tijdens avondexcursie langs de kant. Zeelt met huidinfectie voor het eerst gezien.
 • 12 september: ochtendexcursie langs de kant (nog in het donker); jong snoekje gezien en een karper die naar het grote water zwom.
 • 9 september: ochtendexcursie langs de kant (nog in het donker): Snoek-2 en karper die naar het grote water zwom.
 • 8 september: Snoek-2 en een zeelt gezien tijdens één van de laatste snorkeltochten dit jaar. Vooral veel afval opgeruimd van de bodem.
 • 3 september: avondexcursie langs de kant: o.a. twee karpers (geen van beide Karper-2), een paar snelle brasems en een grote baars.
 • 2 september: avondexcursie langs de kant: snoek met litteken op neus; ID lastig in het donker!

Augustus 2012 

 • 24 augustus: avondexcursie met zaklamp van Stichting Ravon: twee volwassen rivierdonderpadden, enkele brasems, ruis- en blankvoorns, Snoek-2 en een m.i. nieuwe snoek gespot.
 • 23 augustus: vanwege botulismegevaar geen snorkelexpedities meer gemaakt sinds 21 augustus. In één week tijd een dode brasem, een eend, twee duiven en een kauw uit de Havenwijk gevist.
 • 20 augustus: Karper-3 rustend aan het wateroppervlak gefilmd en gefotografeerd. Mogelijk had het dier ook last van de hoge watertemperatuur: 24 graden.
 • 18 augustus: Snoek-8 en Karper-2 weer gezien. Deze laatste leeft dus gelukkig nog en kwam me uitgebreid bekijken.
  Ook een jong snoekje gefilmd (ca 25cm lang), het diertje zwom niet weg maar liet zich langzaam tussen het groen zakken op de bodem.
  Tijdens een tweede duik drie of vier zeelten gezien; in elk geval Zeelt-1 en Zeelt-9 (die laatste heeft het abces op z'n linkerwang). Zeelt-9 leek nogal krampachtig te ademen: de watertemperatuur gaat richting de 24 graden...
 • 17 augustus: Snoek-8, een nieuw individu, ontdekt! Eerste kennismaking duurde maarliefst ruim vijf minuten (oog in oog). Duidelijke hap uit rugvin, dus goed herkenbaar van beide kanten.
  Een zeelt schrok zo van mij (en ik van hem), dat hij wegschoot voordat ik hem kon fotograferen.
  Weer eens heel veel baarsjes en blankvoorntjes gezien die op hun kop stonden en met hun vinnen wapperden. Dit heeft te maken met de zwemblaas en een mogelijke predator op de loer. Als ze verticaal hangen, lijken ze groter voor een predator. En dat wapperen, dat is dus om vertikaal te blijven staan!
 • 15 augustus: Snoek-2 is weer happy! Liet duidelijk de gehavende (maar wel helende) rug zien, en heeft sinds kort ook witte littekens bovenop de bek (moet nog uitzoeken of dat ook rond 10 augustus is gebeurd).
  Overige opnamen waren te onduidelijk voor een positieve ID van een zeelt die voorbij zwom.
 • 12 augustus: Snoek-5 teruggezien op andere locatie. Per ongeluk jong snoekje gefilmd die een blankvoorntje uit een school plukte. Filmpje hier (zie sec. 24-27, het gaat héél snel!).
 • 11 augustus: Snoek-2 teruggezien; nog steeds schuw (zie 10aug2012).
  Snoek-7 (nieuw individu) toegevoegd aan Smoelenboek; op zelfde locatie als Snoek-2 gezien; niet schuw, stak tong uit naar onderzoeker (linkerkant). Filmpje hier.
  Melding van een grote dode karper; Herengracht t.h.v. Juffrouw Maashofje. ID onbekend.
 • 10 augustus: Snoek-2 gezien, met nieuwe laesies op rug; dier was schichtig.
 • 08 augustus: Snoek-2 teruggezien en nieuwe zeelt (met zwarte 'waterpok').
 • 04 augustus: soepzicht; geen grote vissen gezien.
 • 03 augustus: brasem, karper en 2 x 2 zeelten.
 • 02 augustus: brasem gezien (zwom precies onder me door).
  In een grote school jonge en (sub)adulte blankvoorns gesnorkeld. 
  Aantal filmpjes op YouTube gezet (kanaal VerkademeisjeNL).
  Nog altijd erg veel baarsjes in kleine scholen; diverse leeftijden (3-10 cm).
 • 02 augustus: met twee sportvissers afgesproken informatie te delen. Dit kan o.a. doordat zij vangstfoto's delen met OWL, ter identificatie van individuele dieren en bepalen van resp. territoria.

Juli 2012

 • 30+31 juli: Snoek-onbekend gezien tijdens het snorkelend monitoren; filmpjes te onduidelijk voor positieve identificatie.
 • eind juli: melding van dode snoek (ca 50 cm) in Zuidsingel - niet aangetroffen.
 • eind juli: er is een aalscholver gesignaleerd op de kademuur van de Kijfgracht.
 • eind juli: melding van een dode snoek (ca 80 cm) aan de Havenkade; twee verschillende getuigenverklaringen, maar dier niet meer aangetroffen.
 • 23 juli: Snoek-1 weer teruggezien van bovenaf (laatste keer in augustus 2011). Zie Smoelenboek Snoek, helemaal onderaan.
 • 20 juli: gewonde brasem gefotografeerd, foerageerde zonder tekenen van ongemak.
 • 18 juli: karper gezien (ze zijn dus toch niet vertrokken uit de wijk op 28 juni, zoals ik dacht) 

Juni 2012

 • 1 juni: een dode kolblei in de Kijfgracht; eerste waarneming van deze soort in de Havenwijk
 • 2 juni: heel veel watervlooien en nóg meer baarsjes; een school van een paar honderdduizend dieren zwom van de Zuidsingel tot de Havenkade door de Kijfgracht!
 • watertemp. sinds 1 juni weer terug naar zo'n 18 graden, 's ochtends vroeg.
 • 5 juni: van bovenaf grote snoek gezien, m.i. niet snoek 1 t/m 6!
 • medio juni: dip in de watertemperatuur; 's ochtends zo'n 13 graden.
 • 9 dagen geen enkele grote vis gezien (van bovenaf)
 • 14 juni: Brasem-9 ('Fourtops') en enkele ruisvoorns gezien vanaf de kant.
 • 18 juni: vanaf de kant rond 19u één zeelt gezien (fikse wond op kop).
 • 19 juni: watertemperatuur 's ochtends weer 18 graden. Aalscholver een aal zien vangen! Dat is een eerste waarneming van een aal (paling) door OWL in de Havenwijk. Klik hier voor het filmpje op youtube. Geen grote vissen gezien onder water.
 • 26 juni: Brasem-8 (Bor) weer teruggezien. Water nog koud ('s nachts 17 gr), heel weinig grote vissen te zien.
 • 28 juni: 's ochtends vroeg twee karpers gezien, 's avonds één (van bovenaf)
 • 29 juni: tijdens vroege ochtendduik enkele brasems, ruisvoorns, blankvoorns en 'klein grut' gezien; geen karpers meer.
 • 29/30 juni: in de late nacht/vroege ochtend tijdens een speciale (boven water) excursie van St. Ravon heeft OWL de rivierdonderpad aangetroffen in de Havenwijk. Dit is een eerste waarneming van deze soort in de wijk.
 • 30 juni: tijdens een snorkelinventarisatie Brasem-8 (Bor) (naar alle waarschijnlijkheid) weer teruggezien: filmpjes gemaakt; definitieve ID volgt nog.

Mei 2012

 • 2 mei: Snoek-2 boven water gefotografeerd (en met snoek-cam op stok onder water gefilmd).
 • 9 mei: zeelt (geen positieve ID) gezien tijdens eerste snorkeltocht.
 • 9 mei: eerste gevlekte Amerikaanse rivierkreeft ontdekt in Kijfgracht.
 • mijn masker liep vol door het lachen op 9 mei, toen ik tijdens het snorkelen een heus waterorgel ontwaarde in de Waardgracht! Klik hier voor een grotere foto.
 • 13 mei: drie snoeken gefilmd en geidentificeerd: Snoek 4 t/m 6. 
 • 23 mei: bovenwaterwaarnemingen gedurende zo'n 2,5 uur: grote snoek, zeker negen individuele brasems (vaak in een grote school), enkele zeelten, een zeer grote karper en minimaal vier kleinere exemplaren, enkele ruisvoorns (solo en in groepje van drie).
 • 23 mei: fuut vangt pos voor zijn jongen en/of partner; eerste waarneming van deze soort in de Havenwijk.
 • Foto's volgen binnenkort, alsook enkele brasemtekeningen voor het Smoelenboek. De watertemperatuur kwam vandaag voor het eerst boven de 20 graden Celsius uit.
 • 25-27 mei 2012: héél veel brasems gespot! Eén met een erge schimmelinfectie op de rechterflank. Helaas geen goede foto kunnen nemen.
 • Ontdekt: daar waar de brasems foerageren, zit er véél minder alg op de gele plomp! Vergelijk Waardgracht (veel brasem) met Kijfgracht (weinig brasem). Je ziet ze dan ook duidelijk de bladeren stofzuigen.
 • De ruisvoorns zijn ook weer gesignaleerd.
 • Watertemperatuur t/m 30 mei 's nachts niet onder de 20 graden.

April 2012

 • op 30 april eerste waarneming van Snoek-2 in 2012 (van bovenaf). 

Contact

"Onder water in Leiden" is onderdeel van "Aaf Verkade Adviseur Stadsgrachten"

Voor interviewverzoeken zie de contactpagina

Kijfgracht 12
2312 RZ Leiden
info@onderwaterinleiden.nl

KvK 64674487
BTW nummer NL163735694B01
NL47 Trio 0391068563 t.a.v. Verkade Stadsgrachten

Disclaimer - Algemene voorwaarden - Privacy

Kleurplaat nieuw + legenda!

Download de OWL kleurplaat + legenda in A3

Illustrator: Lisa Poot, Boostcartoon.nl